Bộ lọc hệ thống tưới nhỏ giọt DIG D57A

Brands:DIG

350.000  300.000 

Đảm bảo cho hệ thống nhỏ giọt hoặc đầu tưới phun mưa dạng nhỏ với thiết bị lọc nước DIG 155mesh.

 

còn 10 hàng

Bộ lọc hệ thống tưới nhỏ giọt DIG D57A

350.000  300.000