Bộ trồng rau Autopot Hoptri Dualtray

199.000  169.000 

HỆ THỐNG HYDROPONIC CẢI TIẾN VỚI “PLANT-DRIVEN CONCEPT”

  • Không cần tưới hàng ngày
  • Cây sinh trưởng liên tục
  • Không cần điện năng
  • Tiết kiệm nước và dinh dưỡng
  • Giảm sâu bệnh tấn công
  • Năng suất đạt tối đa

 

 

Hết hàng